Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse eller generationsskifte

Mange tanker og muligheder løber gennem hovedet, når virksomheden skal overdrages eller afhændes. Skal det ske ved salg af virksomheden eller skal der et generationsskifte til?

Skal børnene overtage virksomheden? Er der en medarbejder, der har lyst til at drive virksomheden videre? Eller skal virksomheden på helt andre hænder, altså sælges til tredje part?

Svarene kommer ikke af sig selv, og det kan være en god idé at sparre med en rådgiver, der kender til lovgivning og de muligheder, der gør sig gældende for dig og din virksomhed.

Overdragelse (salg) af virksomheden

Skal der en virksomhedsoverdragelse til, skal du forberede dig godt og grundigt på salget. Træf dine beslutninger på basis af fakta, og har du brug for det, kan du ved advokaten få hjælp til:

  • At forberede salg og eventuelt køb af virksomheden
  • Due diligence
  • Udarbejde overdragelsesaftaler samt andre nødvendige dokumenter
  • Forstå og udarbejde hensigtserklæringer og klausuler
  • Forhandling

Generationsskifte

Tænker du på, eller er du allerede midt i et generationsskifte, er der andre overvejelser, du skal gøre dig. Overvejelserne kan både være af personlig, økonomisk, skattemæssig og lovmæssig karakter og afhænger ofte af, hvor langt du er i beslutningsprocessen.

Ligesom i en virksomhedsoverdragelse skal du i forbindelse med et generationsskifte tage stilling til finansiering, skat og gæld, juridiske forhold m.m.

Tænk tankerne i god tid, og sørg for at vende virksomhedsoverdragelsen og/eller generationsskifte med en advokat, inden du underskriver dokumenterne.

Virksomhedsoverdragelse
Lene Kisendal Kjær

Lene Kisendal Kjær

Advokatsekretær