Dødsbobehandling

Behandling af dødsbo

Dødsbobehandling kan være kompleks. Både med hensyn til valg af skifteform, arvens fordeling, skat, arveafgift m.m. Derfor er det vigtigt at søge rådgivning hos en advokat inden beslutningerne træffes.

Som efterladt er det vigtigt hurtigt at skaffe sig overblik over dødsboet, egne ressourcer og dernæst hvilken skifteform, der skal anvendes. Det er nemlig et stort arbejde at behandle et dødsbo, og som regel er der også mange følelser involveret.

Derfor kan det være en stor hjælp at have en advokat til at hjælpe med at gennemgå dødsboet og måske tage over i forhold til skifteretten og de muligheder, der ligger i de forskellige skifteformer.

Skifteformer

Bobestyrer
I dette tilfælde udpeges en advokat, som sørger for alle de praktiske ting, herunder indsender opgørelser til Skat og Skifteretten.

Privat skifte
Her træffer arvingerne i enighed beslutninger om dødsboets behandling og arvefordeling. Desuden indsender de selv de nødvendige opgørelser til Skat og Skifteretten. Ofte er der en advokat involveret på sidelinjen.

Enkelt skifte
Der findes også enkle måder at håndtere et ofte mindre dødsbo på. Det kan fx være forenklet privat skifte, ægtefælleudlæg eller boudlæg for begravelsesomkostningerne.

Uskiftet bo
Endelig er det også muligt for den efterladte ægtefælle at sidde i helt eller delvist uskiftet bo.

Husk at tage stilling til dine forhold

Økonomi, familieforhold, testamente og ægtepagt er nogle af de ting, der har betydning for, hvilken skifteform der er mest relevant i det enkelte tilfælde.

Tag kontakt til en advokat og hør, hvordan du bedst kommer videre.

Dødsbobehandling
Joan Laurentz Mohr

Joan Laurentz Mohr

Advokatsekretær