Ansættelsesret

Ansættelsesret

Uanset om du har ansatte eller er ansat, fylder ansættelsesforholdet en stor del af dit liv. Der er mange regler, love og overenskomster, der skal tilgodeses og overholdes, og det kan være en ulige kamp at finde frem til og forstå de enkelte love.

I advokatkontoret kan du få rådgivning om forskellige typer af ansættelseskontrakter samt indhold og forpligtigelser, der skal indgå i kontrakten. Derudover skal du være opmærksom på, om kontrakten skal indeholde fx konkurrence- og kundeklausuler.

Ansættelseskontrakter

Når du indgår en ansættelseskontrakt kan der også være menneskelige eller forretningsmæssige aspekter, der skal tages hensyn til.

Det er derfor vigtigt også at være opmærksom på, hvem det er du ansætter, og om der skal tages særlige forbehold i ansættelsesforholdet.

Ansættelsesret

Din advokat rådgiver om

  • Ansættelseskontrakter
  • Ansættelsesklausuler
  • Fratrædelsesaftaler
  • Vilkårsændringer
  • Sygdom og ferieregler
  • Opsigelser
  • Bortvisninger
Lene Kisendal Kjær

Lene Kisendal Kjær

Advokatsekretær